Financování družstevní bydlení pro seniory - Seniorské apartmány - FORTEX-AGS a.s.

Výhody družstevního vlastnictví a financování

Financování – výhodné družstevní bydlení pro seniory

Společnost FORTEX-AGS a.s. nabízí formu družstevního bydlení pro seniory jako tradiční způsob financování bydlení. Bytové družstvo je subjekt založený za účelem zajištění bytových potřeb svých členů.

Družstevní bydlení nabízí řadu výhod. Pro pořízení družstevního bytu jsou potřeba finanční zdroje pouze ve výši 30 % z ceny bytu. Zbývající část se splácí v pravidelných měsíčních splátkách, což je výhodné i pro osoby staršího věku, které se nechtějí zadlužovat.

Vlastníkem bytového domu je družstvo, člen družstva vlastní družstevní podíl. Doba splácení je 20 let, po uplynutí této lhůty a splacení ceny bytu je možné na základě žádosti převést byt do osobního vlastnictví.

Z pohledu financování provozu domu vše zajišťuje družstvo. Jedná se především o pojištění domu, opravy a údržbu, dodávky energií a vody, správu domu apod. Je možné sjednat další doplňkové služby seniorům.

Družstevní forma bydlení je také investiční příležitost pro celou rodinu jako výhodná forma spoření, družstevní podíl je součástí dědictví.

Výhody:

 • minimální počáteční hotovost - úhrada pouze 30% z ceny bytu
 • zbývající část je placena v měsíčních splátkách po dobu 20 let
 • úvěr administrativně vyřizuje družstvo
 • variabilní měsíční splátka podle výše počátečního vkladu
 • po splacení ceny všech bytů převod jednotlivých bytů do osobního vlastnictví
 • komplexní řešení správy domu
 • převod členských práv nepodléhá dani z nabytí nemovitých věcí
 • vklad i splacená část ceny bytu jsou součástí dědictví
 • výhodná forma investice do bydlení / varianta spoření pro rodinu

Pokud si vyberete vhodný byt, je potřeba učinit následující kroky:

 • zájem o vybraný byt potvrdit rezervační smlouvou s vratným rezervačním poplatkem ve výši 7.000,- Kč
 • podat přihlášku za člena družstva a uhradit základní členský vklad ve výši 1,- Kč a zápisné ve výši 7000,-Kč. Zápisné slouží ke krytí zřizovacích výdajů družstva a provozních nákladů na správu družstva od vzniku družstva do doby, než budou uzavřeny nájemní smlouvy s přistupujícími členy družstva
 • následuje schválení přijetí předsedou družstva
 • do 10-ti dnů od přijetí oznámení o vzniku členství v družstvu uzavřít smlouvu o převzetí povinností k dalšímu členskému vkladu
 • do 10-ti dnů od uzavření této smlouvy zaplatit kauci ve výši trojnásobku měsíční splátky úhrady dalšího členského vkladu
 • nejpozději do 90-ti dnů od vzniku členství uhradit min. 30 % z pořizovací ceny družstevního bytu a uzavřít budoucí smlouvu nájemní (nebo přímo nájemní podle stavební připravenosti domu - viz bod níže) ke konkrétnímu bytu. Na úhradu pořizovacího dalšího členského vkladu ve výši min. 30% lze využít vlastní zdroje, stavební spoření nebo nabízíme zprostředkování Půjčky na lepší bydlení od ČSOB
 • po splnění podmínek ze smlouvy o převzetí povinností k dalšímu členskému vkladu a po kolaudaci domu uzavřít s družstvem nejpozději do 30-ti dnů od vydání kolaudačního souhlasu k užívání domu nájemní smlouvu a převzít družstevní byt do užívání
 • po převzetí bytu po dobu 20-ti let platit družstvu nájemné a anuitní splátku úvěru na základě smlouvy o převzetí povinností k dalšímu členskému vkladu, dále příspěvek do fondu oprav, pojištění, spotřebu energie u společných prostor, správu družstva, teplo a vodu, apod.