O projektu - Seniorské apartmány – nové bydlení pro seniory  - FORTEX-AGS a.s. Šumperk

Kvalitní a důstojné bydlení pro seniory

O projektu

FORTEX-AGS a.s. Šumperk, firma s dlouholetými zkušenostmi z oblasti stavebnictví, spojila své síly s obcemi v blízkém okolí a připravuje velmi zajímavé projekty kvalitního a především dostupného bydlení pro seniory na bázi družstevního vlastnictví.

Spoluprací s obcemi se podařila v současnosti málo vídaná věc - spojení podnikání se sociální odpovědností vůči seniorské generaci. Většina obcí dnes totiž řeší otázku výstavby sociálních bytů pro starší spoluobčany a vynakládá na tyto projekty nemalé prostředky. FORTEX-AGS proto oslovil obce s nabídkou vzájemné spolupráce a výsledkem je projekt Seniorské apartmány, který oslovil řadu obcí v regionu, a některé z nich již projevily vážný zájem uvedené byty postavit a poskytnout seniorům kvalitní bydlení a jistoty ve stáří.

Projekt nabízí lidem známé „družstevní bydlení", kdy majitelem bytů bude bytové družstvo seniorů. Cena bytu tak bude splácena v pravidelných měsíčních splátkách, což je výhodné zvláště pro osoby staršího věku, které se nechtějí zadlužovat. Družstevní forma bydlení je také vhodnou investiční příležitostí pro celou rodinu - výhodný způsob spoření pro mladší generace v rodině, družstevní podíl je totiž součástí dědictví. Navíc po splacení celé ceny všech bytových jednotek je možné jednotlivé byty převést do osobního vlastnictví.

Společný projekt FORTEX-AGS a obcí nabízí seniorům komfortní bydlení v klidné a bezpečné lokalitě vybrané přímo obcemi, které dokonale znají místní prostředí. Celková koncepce zahrnuje rovněž spolupráci s organizací Charita Česká republika, která poskytuje sociální a zdravotní služby v domácnostech. Senioři se sníženou soběstačností tak budou mít zajištěny veškeré služby a potřebnou pomoc.

Vlastní seniorské bydlení je alternativou pobytů v domovech důchodců. Je ideálním a dostupným řešením nejen pro manželské páry, které prozatím bydlí v drahých nájemních bytech, kde platí vysoký nájem bez možnosti investovat finanční prostředky do své budoucnosti. Byty jsou díky družstevnímu vlastnictví dostupné i pro samostatně žijící seniory. Tuto variantu bydlení mohou pro své rodiče využít i jejich děti ve chvíli, kdy rodiče bydlí daleko od nich a přestanou být soběstační. Většinou si z finančních důvodů nemohou dovolit přestěhovat se blíže k dětem. I v tomto případě je seniorské bydlení dokonalým řešením, na němž se finančně podílí celá rodina.

Vzhledem k tomu, že většina seniorů disponuje vlastními byty nebo rodinnými domy, jsme připraveni pomoci Vám v případě Vašeho zájmu  s jejich prodejem případně převodem na Vaše rodinné příslušníky nebo Vaši nemovitost výhodně vykoupíme.