Pro obce - Seniorské apartmány – nové bydlení pro seniory  - FORTEX-AGS a.s. Šumperk

Spolupráce s obcí je garance serióznosti

Pro obce

Téměř každé město nebo obec v České republice se zabývá otázkou výstavby sociálních bytů pro starší spoluobčany a na tyto projekty jsou vynakládány nemalé prostředky.

FORTEX-AGS nabízí realizaci bytového domu určeného k bydlení seniorů bez potřeby čerpání dotací či vynakládání finančních zdrojů z rozpočtu obce.

Podmínkou spolupráce je poskytnutí pozemku vhodného pro výstavbu bytového domu s přivedenými inženýrskými sítěmi na hranici pozemku zdarma či za symbolickou cenu nebo poskytnutí nevyužitého objektu obce vhodného k přestavbě pro daný účel.

Velikost bytového domu a počet bytových jednotek pro seniory ve vaší obci variabilně stanovíme na základě konkrétní potřeby a průzkumu mezi občany.

Zájemci o tuto formu bydlení v konkrétní obci založí družstvo za účelem profinancování výstavby. V této fázi nabízí FORTEX-AGS zajištění jednání s potenciálními zájemci, založení družstva a družstvu zprostředkujeme poskytnutí bankovního úvěru.